OlmKeukens

Gratis bakworkshop bij aanschaf MattBlackLine van AEG | OlmKeukens

Gra­tis bak­work­shop bij aan­schaf van appa­ra­tuur uit de Matt­Blac­kLine

Bij aan­schaf van een nieuwe keuken met appa­ra­tuur uit de Matt­Blac­kLine van AEG bij OlmKeukens ont­vang je een bak­work­shop met @jan_bakt van Heel Hol­land Bakt.*

De Matt­Blac­kLine van @aeg_nl is een nieuwe serie keu­ken­ap­pa­ra­tuur met een matte glas­af­wer­king. De appa­ra­tuur is voor­zien van anti-vinger­afdruk eigen­schap­pen en bestaat uit gea­van­ceerde tech­no­lo­gieën en tech­nie­ken. Kortom; de AEG Matt­Blac­kLine is appa­ra­tuur voor in iedere moderne keuken!

De actie loopt t/m 29 febru­ari 2024.

*Kijk voor meer infor­ma­tie & de voor­waar­den op www.keukenspecialisten.