OlmKeukens

Gratis bakworkshop bij aanschaf MattBlackLine van AEG | OlmKeukens

Gra­tis bak­work­shop bij aan­schaf van appa­ra­tuur uit de Matt­Blac­kLine

Bij aan­schaf van een nieuwe keuken met appa­ra­tuur uit de Matt­Blac­kLine van AEG bij OlmKeukens ont­vang je een bak­work­shop met @jan_bakt van Heel Hol­land Bakt.* De Matt­Blac­kLine van @aeg_nl is een nieuwe serie keu­ken­ap­pa­ra­tuur met een matte glas­af­wer­king. De appa­ra­tuur is voor­zien van anti-vinger­afdruk eigen­schap­pen en bestaat uit gea­van­ceerde tech­no­lo­gieën…

Een nieuwe keuken in 7 stap­pen!

Een keuken kopen kán span­nend zijn. Een rela­tief grote inves­te­ring, die het tege­lij­ker­tijd ook waard is. Een keuken gaat immers jaren­lang mee. Hoe stel je een keuken samen waar je niet alleen nu, maar ook in de toe­komst nog veel ple­zier van hebt? Met deze zeven stap­pen hel­pen we je…