OlmKeukens

Gratis bakworkshop bij aanschaf MattBlackLine van AEG | OlmKeukens

Gra­tis bak­work­shop bij aan­schaf van appa­ra­tuur uit de Matt­Blac­kLine

Bij aan­schaf van een nieuwe keuken met appa­ra­tuur uit de Matt­Blac­kLine van AEG bij OlmKeukens ont­vang je een bak­work­shop met @jan_bakt van Heel Hol­land Bakt.* De Matt­Blac­kLine van @aeg_nl is een nieuwe serie keu­ken­ap­pa­ra­tuur met een matte glas­af­wer­king. De appa­ra­tuur is voor­zien van anti-vinger­afdruk eigen­schap­pen en bestaat uit gea­van­ceerde tech­no­lo­gieën…
7 trends in keukenapparatuur: BORA afzuiging | OlmKeukens

7 trends in keu­ken­ap­pa­ra­tuur

Hoe­wel twin­tig jaar gele­den nog veel men­sen hun thee zet­ten met een fluit­ke­tel, maken inmid­dels zelfs de elek­tri­sche water­ko­kers steeds vaker plaats voor een heet­wa­ter­kraan. Kortom: de keu­ken­we­reld gaat mee met de tijd en zo zien we steeds weer nieuwe wen­sen en trends ont­staan. Of je nu van­uit je bed…