OlmKeukens

7 trends in keukenapparatuur: BORA afzuiging | OlmKeukens

7 trends in keu­ken­ap­pa­ra­tuur

Hoe­wel twin­tig jaar gele­den nog veel men­sen hun thee zet­ten met een fluit­ke­tel, maken inmid­dels zelfs de elek­tri­sche water­ko­kers steeds vaker plaats voor een heet­wa­ter­kraan. Kortom: de keu­ken­we­reld gaat mee met de tijd en zo zien we steeds weer nieuwe wen­sen en trends ont­staan. Of je nu van­uit je bed…