OlmKeukens

Bezoek onze show­room

Uw droom­keuken wacht op u bij OlmKeukens!

Bezoek onze inspi­re­rende show­room en ont­dek de diver­si­teit aan keukens die we te bie­den heb­ben. Onze erva­ren ver­ko­pers staan klaar om u te bege­lei­den bij het vin­den van de keuken die bij u past. Wij stre­ven ernaar om uw keuken­dromen wer­ke­lijk­heid te maken.

Samen cre­ë­ren we de keuken waar u elke dag met ple­zier in zult koken, leven en genieten.

keuken­inrichting

Elke OlmKeuken wordt op maat gemaakt

Wij gelo­ven dat ieder­een recht heeft op een prach­tige keuken, onge­acht het beschik­bare bud­get. Uw droom­keuken moet er niet alleen mooi uit­zien, maar ook prak­tisch en intu­ï­tief zijn. Wij luis­te­ren naar uw ideeën, behoef­ten en bud­get­taire over­we­gin­gen, en cre­ë­ren dan een uniek keuken­ontwerp dat aan al deze aspec­ten vol­doet. Bij OlmKeukens stre­ven we ernaar om uw keuken­dromen wer­ke­lijk­heid te maken.

keuken­inrichting

Elke OlmKeuken wordt
op maat gemaakt

Wij gelo­ven dat ieder­een recht heeft op een prach­tige keuken, onge­acht het beschik­bare bud­get. Uw droom­keuken moet er niet alleen mooi uit­zien, maar ook prak­tisch en intu­ï­tief zijn. Wij luis­te­ren naar uw ideeën, behoef­ten en bud­get­taire over­we­gin­gen, en cre­ë­ren dan een uniek keuken­ontwerp dat aan al deze aspec­ten vol­doet. Bij OlmKeukens stre­ven we ernaar om uw keuken­dromen wer­ke­lijk­heid te maken.

bezoek onze show­room

Keuken­inspiratie

Weg met de grote keuken waren­hui­zen !Bij Wim moet je zijn we heb­ben een super keuken gekocht bij Wim en zijn vrouw heel erg des­kun­dig gehol­pen en tot aan de laat­ste detail besproken.Gelijk een scherpe prijs waar­door er geen onder­han­de­lin­gen nodig waren.Bedankt !! Wij zijn erg blij !
Bert VermeulenBert Ver­meu­len
16:48 08 Nov 23
Goed gehol­pen en alles vol­gens afspraak gele­verd
lange janlange jan
08:39 03 Sep 23
Mooie keuken ont­van­gen. Vrien­de­lijke men­sen. Geen grote keu­ken­ke­ten maar klein en gericht op de klant. Erg tevre­den!
Silvio HollanderSil­vio Hol­lan­der
09:39 18 May 23
Top zaak! Wim heeft ont­zet­tend goed advies gege­ge­ven. De prijs was gewoon de prijs. Dus geen ‘als je nu beslist dan…’ Er was weder­zijds ver­trou­wen. Vra­gen beant­woorde Wim vrij­wel direct. De ver­voer­ders van onze keuken waren zeer vrien­de­lijk en heb­ben hun taak net­jes uit­ge­voerd. De man die de keuken mon­teerde is een topper!De keuken kwam op tijd en alles was goed!! Ik hoor van vrien­den en buren, die hun keukens ergens anders van­daan heb­ben, andere ver­ha­len. Dat komt uit­ein­de­lijk ook wel weer goed maar toch…☺️
zob zobberzob zob­ber
20:56 25 Mar 23
Leuke ont­vangst­Dus afspraak gemaakt
Michelle van den BergMichelle van den Berg
19:53 18 Nov 22
Een paar maan­den onze keuken gekocht bij Olm keukens. We zijn vanaf het moment dat we bin­nen­stap­ten gewel­dig gehol­pen door Wim. De keuken is prach­tig en de mon­tage is ook super net­jes gedaan. Hart­stikke bedankt voor alles!
js_loader